VOORAL VOOR RECLAMEBUREAUS nog wat punten die van belang zijn;

Aanvraag;
Op uw aanvraag voor een bepaalde periode kan ik u natuurlijk zeggen of ik beschikbaar kan zijn op het moment dat u het vraagt. Daaraan kunt u echter geen rechten ontlenen. Ik noteer het niet in mijn agenda en elke geboekte opdracht die na die aanvraag komt gaat voor.

Optie;
Als u mij vrijblijvend wilt reserveren voor een bepaalde periode kan dat.
De periode moet zeker en gespecificeerd zijn ook al is de inhoud van de opdracht nog niet helemaal bekend.
De opdracht moet binnen 3 dagen na de optie beginnen óf op een precieze datum en tijd als dat na die drie dagen ligt.
Als ik beschikbaar ben voor die periode reserveer ik die tijd maar boekingen zijn prioriteit. Als ik een boeking binnenkrijg zal ik u bellen om te zien of u de optie kunt omzetten naar een boeking.
Als ik op de begindag van de geoptioneerde periode niets van u hoor mag ik aannemen dat de opdracht niet meer door gaat.
Ik hoef niet actief na te vragen en ik hoef ook niet te wachten als niemand er aan denkt om mij te bellen.
Als de aard en omvang van de opdracht aanzienlijk anders worden dan genoemd in de optie kan ik de opdracht alsnog weigeren.
Als ik de opdracht toch kan aannemen kan een daaraan verbonden deadline naar achteren verschoven moeten worden.
Als de aard en omvang voor aanvang van de opdracht verandert zal ik mijn best doen het in mijn schema in te passen maar ook dan kan een eventueel reeds genoemde deadline verschoven moeten worden.
Als de deadline zo kort is dat er nachtdiensten nodig zijn om het werk af te krijgen kan ik geen optie aannemen. Daar zijn boekingen voor.

Boeking;
U kunt me boeken voor een gespecificeerde datum en productieperiode die ik, als ik de opdracht aan kan nemen, dan zeker vrij zal houden.
Als de opdracht op de dag van aangekondigde aanvang niet of niet geheel geformuleerd is kan ik wachten tot op het moment dat ik denk dat de opdracht naar verwachting niet langer redelijk kan worden uitgevoerd.
De wachttijd moet dan wel vergoed worden á 250 Euro (ex BTW) per dag. Een wachtdag loopt van 8:00 tot 18:00 uur.
Na dat tijdstip geldt een nieuw dagtarief ook indien de briefing op de voorgenomen dag wordt gedaan maar na 18:00 uur.
Als een boeking geannuleerd wordt op de geboekte dag van aanvang van de opdracht zullen minimaal drie wachtdagen worden berekend tenzij de geboekte periode langer dan een week betrof.
Als een boeking de dag vóór de geboekte dag wordt geannuleerd zal 1 wachtdag per 3 gereserveerde dagen worden berekend.
Als de opdracht van de boeking sterk van omvang verandert voordat de geboekte periode begint of bij aanvang van de geboekte periode zodat de geboekte periode te kort blijkt te zijn om de opdracht nog behoorlijk uit te voeren behoud ik mij het recht voor om éénzijdig te annuleren tenzij ik ondanks de aanzienlijke wijzigingen en/of tijdsoverschrijdingen toch kans zie de opdracht uit te voeren en er daarbij geen nachtdiensten nodig zijn.
Als de opdracht kleiner wordt dan in de boeking werd aangegeven kan ik een aantal wachtdagen berekenen afhankelijk van de lengte van de oorspronkelijk geboekte periode.